Close

مخاطبین ما

مرکز زبان بین الملل ارائه دهنده خدمات آموزشی ویژه ای می باشد که پاسخگوی تقریبا تمامی اقشار مردم اعم از پزشکان، مهندسان، مدیران، بازرگانان و تجار، کارمندان ادارات، دانشجویان، خانه داران و افراد غیر تحصیل کرده است. موضوع و ابزار آموزشی خارج از کتاب (همچون خبر ها و داستان کوتاه انگلیسی) عموما متناسب با سن و شغل زبان آموز بوده و در مورد موضوعات مورد علاقه آنها پیش از تشکیل کلاس با آنها مشورت می شود تا علاقه و انگیزه آنها به یادگیری زبان افزایش یابد.

کلاسهای ویژه در این موسسه به گونه ای می باشد که تدریس و ارائه مطالب کاملا در ارتباط با قشر خاص شرکت کننده در هر کلاس می باشد. در نتیجه هر فردی با توجه به موقعیت خاص خود می تواند مطالب مربوط را فرا گیرد که این علاوه بر جذابیت و ایجاد انگیزه فراوان، باعث افزایش راندمان کاری می گردد.

 

این مرکز همچنین آمادگی اعزام مدرس به منازل و محل کار جهت رفاه حال زبان آموزان می باشد.