Close

کلاسهای عادی

کلاسها بصورت دوره های عادی و ترمیک بوده و برای افرادی که فرصت کافی برای یادگیری زبان دارند مناسب است. این کلاسها بصورت دو روز در هفته و هر ترم آموزشی شامل 30 ساعت و مدت آن دو ماه و نیم است.